OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW AUTO.

ALARMSYSTEMEN SCM.

Standaard is uw BMW voorzien van een alarmsysteem dat valt onder de certificeringscategorie Klasse I. Veelal eist uw verzekering een aanvulling op deze klasse in de vorm van interieurbeveiliging (Klasse III) of zelfs een Tracking en Tracingsysteem (Klasse IV of V). Dergelijke eisen verlangen tevens dat een alarmsysteem SCM gecertificeerd is en als zodanig ook door SCM-erkende mensen wordt ingebouwd of onderhouden.

Uw alarmsysteem dient echter periodiek op werking gecontroleerd te worden, waaronder ook een officiele afmelding bij de SCM. Wanneer u de periodieke keuring achterwege laat, verliest uw alarmsysteem het certificaat, hetgeen inhoudt dat u niet meer aan de eisen van de verzekering voldoet. Dit kan dan weer hele nare gevolgen hebben indien onwelwillende personen het op uw auto gemunt hebben.

Kalfsbeek is een SCM erkend inbouw- en onderhoudsbedrijf en heeft gecertificeerde medewerkers. Wij kunnen alarmsystemen inbouwen (of een uitbreiding daarop) en deze ook periodiek onderhouden.

De periodieke keuring houdt in dat uw alarmsystemen vanaf het derde jaar, jaarlijks gekeurd dient te worden. Wij adviseren u deze keuring gelijktijdig met een APK of ander onderhoud uit te laten voeren. Informeer bij onze service-adviseurs voor de mogelijkheden.